سرپرست وزارت دفاع طالبان نام های جدید برای قول اردو های افغانستان انتخاب کرد

6 جدی 1401

Pagah News - خبر گزاری پگاه

ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع طالبان در تازه ترین حکم خود نام های تازه برای قول اردو های افغانستان انتخاب کرده است.

این قول اردو ها به نام های خالد ابن ولید، منصوری، البدر، الفاروق، الفتح، عزم و عمری است.

با خروج نیروهای آمریکائی از افغانستان و تسلط طالبان بر افغانستان، اردوی پیشین افغانستان به سرعت از هم پاشید که قبل از این در سال ۱۹۹۲ با ورود مجاهد به کابل چنین فروپاشی اردوی افغانستان تجربه شده بود.

اردوی افغانستان صد سال قبل از امروز در دوره شاه امان الله بعد تر از کسب استقلال در ۱۹۱۹ ایجاد شد.

در ساختار تشکیلاتی اردوی افغانستان، هر قول اردوی متشکل از سه فرقه است که مرکز اصلی آن ها عمدتاً در مراکز ولایات بزرگ افغانستان است.

در فرمان تازه سرپرست وزارت دفاع طالبان آمده است که « به اساس هدایت رهبری وزارت دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان اسم قول اردو های مرکزی ساحوی در تشکیلات اردوی اسلامی به شرح ذیل تغییر نام نموده است».

•قول اردوی کابل به نام قول اردوی ۳۱۳ مرکزی

•قول قول اردوی ۲۰۱ سیلاب در لغمان است، به خالد ابن ولید

•قول اردوی ۲۰۳ تندر در پکتیا است، به منصوری

•قول اردوی ۲۰۵ اتل در قندهار به قول اردوی البدر

•قول اردی ۲۰۷ ظفر در هرات به قول اردوی الفاروق

•قول اردوی ۲۰۹ شاهین در بلخ به قول اردوی الفتح

•قول اردوی ۲۱۵ میوند در هلمند به قول اردوی عزم

•قول اردوی ۲۱۷ پامیر در قندز به قول اردوی عمری