قتل های هدفمند در ننگرهار باعث نگرانی مردم شده است

6 جدی 1401

gun تفنگ.jpg

در یک ویدیوی که در شبکه های اجتماعی در معرض مشاهده قرار گرفته، افراد مسلح را نشان می دهد که از یک ریکشاه بیرون آمده و بر سرنیشینان یک موتر فیر می کنند.

این در حالی است که دفتر والی ننگرهار در یک اعلامیه به رانندگان ریکشاه هدایت می دهد که افراد مسلح را در ریکشاه های خود جای ندهند.

قاضی ملا عادل، سخنگوی والی ننگرهار می گوید: ریکشاها از انتقال دادن افراد مسلح خودداری کنند و افراد که این دستور را تعقیب نکنند، برخورد قانونی می شود.

مردم در ولایت ننگرهار، از شدت گرفتن ترورهای هدفمند اظهار نگرانی کرده و از حکومت طالبان می خواهند که برای مهار این چنین حملات یک راهکار جوابگو بسازند.

مقام های طالبان در ننگرهار می گویند که چندین حمله گروه داعش را در این ولایت خنثی کرده و به گفته داکتر بشیر رئیس استخبارات ننگرهار، نزدیک به ۲۵۰ تن از اعضای داعش در روزهای گذشته به امارت اسلامی تسلیم شده اند.