شکست تیم ملی کریکت افغانستان در مقابل پاکستان

1 سنبله 1402

6873ca17-9501-4617-a558-bb64e8647abc.jpg

 تیم ملی کریکت افغانستان در نخستین بازی رقابت‌های یک‌روزه بین المللی با تفاوت ۱۴۲ دوش در برابر تیم کریکت پاکستان شکست خورد.
در این بازی پاکستان ۲۰۲ دوش را برای افغانسان تعیین نمود که بازیکنان کشور با از دادن تمام ویکت، تنها ۹۵ دوش بدست آورده‌اند.
این در حالی است که دومین بازی این رشته مسابقه ها پنجشنبه هفته آینده برگذار خواهد شد.
تبسم خالقی 
خبرگزاری‌پگاه-PagahNews#