قهرمانی محسن رضایی تکواندو کار افغان 

30 اسد 1402

a882a5d0-06a6-4fb7-a798-0fe8cdc304c5.jpg

فدراسیون تکواندو افغانستان اعلام کرده که محسن رضایی، عضو این فدراسیون با شکست دادن حریف‌های خویش توانست در فستیوال جهانی تکواندو قهرمانی کسب کند. فدراسیون ملی تکواندو افغانستان خبر داده‌است که محسن رضایی تکواندو کار این کشور، باشکست دادن حریف‌های خویش در کوریایی جنوبی، قهرمان فستیوال جهانی تکواندو شد. در نتیجه تیم تکواندو افغانستان مقام سوم را در این رقابت‌ها کسب کرد.
رضایی, در مبارزه نهایی، در وزن ۵۸ کیلوگرام، مهدی خاوری از تیم مهاجران این فدراسیون جهانی را شکست داد و مدال طلا این رقابت‌ها را کسب نموده و قهرمان در این بازی‌ها شد.
این در حالی‌ست که آقای رضایی با پیروزی در برابر حریف پاکستانی و کوریایی خویش،به مرحله نهایی این رقابت‌ها راه پیدا کرد.
تبسم خالقی 
خبرگزاری‌پگاه-PahagNews#