سازمان ملل خواهان تحقیقات سریع و مستقل در رابطه به قتل فعالان مدنی در افغانستان است

6 جدی 1401

UN flag.jpg

یوناما یا دفتر هیات معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان، در رابطه به گزارش ها مبنی بر قتل های مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی عمیقاً ابراز نگرانی کرده است.

یوناما در صفحه ی فیسبوک خود، خواهان تحقیقات سریع، مستقل و بی طرف در مورد کشته شدن فعالان مدنی است.

اخیراً از قتل فعالان جامعه مدنی و حقوق بشری در ولایات مختلف افغانستان گزارش های متعددی به نشر رسیده است.

این اعلامیه یوناما در حالی به نشر می رسد که از قتل چهار فعال مدنی زن در شهر مزار شریف واقع در شمال افغانستان در راه رفتن به میدان هوائی مزار شریف گزارش های به نشر رسیده بود.